Dodatok č.1 k VZN obce Číž č.1/2018

Dodatok č.1 k VZN obce Číž č.1/2018