Návšteva biskupa v Číži

Biskup v Cizi 200x213 pxDnes  našu obec navštívila Jeho Eminencia rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.  Biskup Stanislav Stolárik študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 11. júna 1978 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Trebišove, v Humennom a v Prešove. Od roku 1984 pôsobil ako farár a neskôr dekan v Obišovciach, od roku 1990 v Čani, od roku 1992 v Humennom a od roku 1995 v Prešove. 26. februára 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa košickej arcidiecézy a zveril mu titulárne sídlo Barika. Vysvätený bol 20. marca 2004. Za vysokoškolského profesora bol menovaný prezidentom SR 29. novembra 2005 v odbore „dejiny filozofie“.

21. marca 2015 bol pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho rožňavského biskupa po odstúpení Mons. Vladimíra Fila z dôvodu dosiahnutia 75. roku života. Na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy 16. mája 2015 bol slávnostne uvedený do úradu diecézneho biskupa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Na našej farnosti ho privítal pán farár Mgr. Marián Slovák, rodák z Prešova, ktorý  bol vyše 4 mesiace kaplánom v Brezničke, potom 5 rokov kaplánom v Lučenci. Nasledovalo 8 rokov v Dobšinej, kde bol farárom. Neskôr bol 12 rokov administrátorom v Krásnohorskom Podhradí a od 1.septembra 2010 je administrátorom v Rimavskej Seči a pôsobí aj v našej kúpeľnej obci Číž. Tu sa stretáva s ľuďmi z celého Slovenska.

Pána biskupa Mons. Stanislava Stolárika privítal aj starosta obce Ing. Peter Tóth a tak isto aj riaditeľ Prírodných jódových kúpeľov Ing. Milan Matisko. Pracovníci kúpeľov pripravili výborné podmienky pre pracovné stretnutie pána biskupa s predstaviteľmi celého Rožňavského biskupstva.